Grepp

Grepp

Hur du håller din frisbee (disc) är individuellt och det finns lika många varianter av olika grepp som det finns discgolspelare. I klippen nedan går man igenom de vanligaste grundläggande greppteknikerna. Sedan gäller det att du hittar din egen stil utifrån hur discen ligger i din hand och vad som känns bekvämt för dig.