Hur discen flyger

Hur discen flyger

I denna artikel kommer vi utgå från en högerhänt spelare som kastar backhand (RHBH).
Hur frisbeen, eller discen, flyger är centralt att förstå för att kunna skaffa dig rätt utrustning. Varje disc har en sifferkombination som beskriver hur discen beter sig i luften. Värdena som anges är Speed, Glide, Turn och Fade. Kom ihåg att dessa siffror inte är standard för discgolf generellt. Alla tillverkare har sina egna värden vilket gör att en disc med speed 14 hos en tillverkare inte behöver betyda att discen beter sig likadant som en speed 14 hos en annan tillverkare. Så använd dessa värden som riktmärken och prova dig fram.

Exempel:
SPEED / GLIDE / TURN / FADE
     4            5          -1           2

Speed

Speed, eller fart, berättar med vilken hastighet discen flyger. Inom vilket spann speed anges varierar från tillverkare till tillverkare men det vanligaste är att det anges mellan 1 och 15. 1 betyder låg fart och 15 betyder hög fart. Ett vanligt nybörjarmisstag är att man köper en disc med hög speed för att den rimligen borde flyga snabbare och längre. Men en disc med hög speed kräver betydligt bättre teknik. Med andra ord är discar med hög speed bättre lämpade för något mer avancerade spelare.

En disc med hög speed skär bättre genom luften och är ett bra alternativ när du kastar i motvind. En disc med lägre speed ger dig lite bättre precision och i medvind kan en disc med lägre speed faktiskt flyga längre än en disc med hög speed.
Lär dig mer om speed i videon i klippen nedan.

Glide

Discen dras, naturligt, mot marken när du kastar den. Glide anger motståndet till detta, alltså hur discen pressas uppåt och på så vis vistas längre i luften. Glide anges i spannet 1 till 7 där 1 är lågt och 7 är högt. Har du en disc med glide 7 kommer den att sväva längre än en disc med glide 1. Därför är högre glide lättare att använda för nybörjare. Discar med lägre glide är lättare att använda i starka vindar. Har du motvind bör du välja en disc med lägre glide. Kastar du i medvind bör du välja en disc med högre glide.
Lär dig mer om glide i klippen nedan.

Turn

Turn anger hur benägen discen är att dra åt höger (RHBH) under den del av flygtiden när discen har sin högsta fart. Turn anges i spannet +1 till -5. En disc med +1 i turn drar mindre åt högre än en disc med -5. En disc med mindre turn är bättre att kasta under blåsiga förhållanden. Är du nybörjare bör du välja en disc med mer turn.
Lär dig mer om turn i klippen nedan.

Fade

Fade anger discens benägenhet att vika av till vänster (RHBH) under sista delen av flygtiden. Fade anges inom spannet 0 till 5 där en disc med fade 0 viker av mindre medan en disc med fade 5 viker av mycket. En disc med låg fade går alltså längre och mer rakt. Så varför skulle man vilja välja en disc med hög fade om den går kortare? Det kan vara till exempel att du har ett hinder du måste passera där discen behöver svänga vänster. Eller så står korgen i en position där du inte får kasta förbi korgen. Du får då mer kontroll på din distans och kan kasta med mer självförtroende om du väljer en disc med hög fade. Lär dig mer om fade i klippen här nedan.

Här kan du lära dig mer om de fyra olika flygegenskaperna


Här nedan finns flygkartor du kan använda till hjälp när du ska välja disc.